Programma

30 ATMPs , atypische medicinal products? Vrijgifte van 'Out of specification' ATMPs.
Mathijs Addink, Kite Pharma, QP
03 november 2022 11:30 - 12:30

De ATMP guideline (Eudralex volume 4, part 4) bevat enkele bijzondere passages, die afwijken van de reguliere GMP. De guideline voorziet in de mogelijkheid om een ATMP vrij te geven en toe te dienen die niet aan de specificaties voldoet, onder bijzondere omstandigheden. Deze presentatie gaat in op de guideline en de praktische vertaling hiervan binnen Kite.