Programma

01 Quality beyond GxP (Engelstalig)
Frans Leijse, ITC Validation Consultants en co-presenter Dr. Bill Bellows, Deputy Director, W.E. Deming Institute
10 april 2018 10:00 - 11:15

Kwaliteitsmanagement zoals het zou moeten zijn …. deze workshop gaat over kwaliteit en kwaliteitsdenken.
Er zijn organisaties die hun vooraf goed gedefinieerde bestaansrecht verwezenlijken gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Leidend beginsel binnen die organisaties is continu nadenken over de wijze van denken: Thinking about Thinking. Dit principe werd/wordt al sinds begin vorige eeuw beschreven, gedoceerd en gepresenteerd door wetenschappers en grondleggers van kwaliteit: Peter Senge, Russel Ackoff, Edward de Bono, Peter Drucker, Joseph Juran, Genichi Taguchi, Kaoru Ishikawa en W.E. Deming. Met name de Amerikaanse statisticus W. Edwards Deming (1900-1993) is een van de meest invloedrijke mensen geweest op het terrein van kwaliteitsmanagement. Binnen internationale kwaliteitskringen wordt hij beschouwd als “The Father of Quality”. Zijn naam is onder meer verbonden aan de stormachtige ontwikkeling van de Japanse economie (o.a. Toyota en Nashua) (~1950) en later (~1980) aan de autofabrieken van Ford. Deming benadrukt het belang van leiderschap en aandacht geven aan continue verbetering in plaats van het voortdurend veranderen van organisaties. Gedurende zijn leven bouwde hij kennis en kunde op die hij in de praktijk bracht in zijn ‘4 day seminars’. Daarnaast heeft hij zijn ideeën en theorieën in twee van zijn meest bekende boeken gepubliceerd: “Out Of The Crisis” (1986) en “The New Economics” (1993). Deming is jammer genoeg (te) weinig bekend. Hij wordt hij vaak in verband gebracht met de kwaliteit verbeter cyclus Plan-Do-Check-Act. Dit laatste is bijna waar; ‘Plan-Do-Check-Act’ werd voor het eerst beschreven door Walter Shewhart een tijdgenoot van Deming. In de loop van zijn leven heeft Deming in zijn manuscripten uitgebreid geschreven over de diepere betekenis van ‘Study’ en zijn rationale voor de transformatie naar Plan-Do-Study-Act (PDSA). Niet algemeen bekend is ook dat moderne artefacten zoals Lean, Lean six Sigma en alle bekende begrippen van het Toyota Production System (TPS) hun grondslag vinden in de ideeën en theorieën van W.E. Deming. Dr. Deming is degene die Toyota destijds (rond 1950) heeft geholpen met het opzetten en uitbouwen van hun kwaliteitssysteem. Toyota heeft door diepe overtuiging geleerd dat door het continue “Thinking about Thinking” een bedrijfscultuur ontstaat die uiteindelijk leidt tot een wereldspeler nu … en straks. Er zijn grote bedrijven die deze theorie hebben omarmd tot bedrijfscultuur.

Naast Toyota zijn dat: Shell, SAS Institute, Harley Davidson, NASA, RocketDyne, Scania, Sanofi-Pasteur, Porsche, Mercedes Benz, Paccar (v/h DAF), Philips Medical (started), Novartis Vaccines (now GSK) (started).

In de GxP wereld is ‘compliance’ een veel gebruikt buzzword. Feitelijk is de GxP wet & regelgeving een opgelegd (verplicht) kwaliteitssysteem, dit in tegenstelling tot ‘vrijwillige’ kwaliteitssystemen zoals ISO. Op zichzelf is compliance een belangrijk gegeven, het laat zien dat een onderneming de vigerende wet & regelgeving naar behoren heeft toegepast. Belangrijk ook is te begrijpen dat compliance op zich nog geen garantie is voor lange termijn succes. Dit laatste kan veel beter bereikt worden op basis van kwaliteitsdenken gestaafd met statistiek. Dit laatste zorgt voor een veel betere voorspelbaarheid van productie of diensten. In deze presentatie krijgt u een blik ‘onder de motorkap’ van Toyota. U leert dat Lean, Lean Six Sigma en alle andere Toyota Production System (TPS) termen belangrijk zijn. U leert met name over de samenhang van die begrippen in ontwerp- en productieprocessen en hoe dat leidt tot het beter managen van variaties. Met die kennis begrijpt u waarom steeds meer bedrijven de diepe transformatie aangaan en tijd nemen voor kwaliteitsdenken: Thinking about Thinking.

Hopelijk ervaart u tegen het eind van de presentatie een ‘aha’ moment en kunt u met de aangereikte ideeën en principes een begin maken met de transformatie in uw eigen GxP omgeving.

Deze workshop is gebaseerd op het leven en werk van Dr W.E. Deming. Sinds zijn overlijden (1993) heeft het W.E. Deming Institute zich ten doel gesteld zijn unieke gedachtegoed wereldwijd te verspreiden.
Om ‘Quality beyond GxP’ nog beter over het voetlicht te krijgen zal Frans Leijse (Consultant, ITC Validation) deze workshop samen met Dr Bill Bellows (Deputy Director van het W.E. Deming Institute) verzorgen.