Programma

38 Kruisbesmetting, schoonmaakvalidatie, segregatie
Marcel Boere, Marco Lip, Astellas Pharma
03 november 2022 15:00 - 16:15

Effectieve en robuuste schoonmaakprocedures zijn cruciaal bij het voorkomen van (cross)contaminatie. Hierbij spelen de gebruikte apparatuur, het testen van de reikwijdte en effectiviteit van de sproeibol, (spoel)cyclus ontwikkeling en verificatie / evaluatie van de schoonmaakmethode een belangrijke rol. De effectiviteit van de schoonmaakmethode kan definitief aangetoond worden, op een kosteneffectieve wijze, door middel van een slim ontworpen schoonmaakvalidatie die voldoet aan alle eisen. In deze workshop zullen theorie en praktijk worden toegelicht, waarbij ook wordt ingegaan op in de praktijk gevonden afwijkingen en de toe te passen corrigerende maatregelen.