Programma

06 De do’s & don’ts van medewerkers inzake privacywetgeving
Rianne van der Heijden, Emyrtan
10 april 2018 11:30 - 12:30

Nederlanders maken zich veel minder zorgen over de digitale veiligheid op het werk dan thuis. Van alle werkende Nederlanders krijgt slechts de helft informatie over het veilig online werken van de werkgever. Vaak zijn de veiligheidsprocedures binnen de organisatie inhoudelijk onbekend en vinden veel medewerkers het oninteressant op welke manier persoonsgegevens van klanten worden verstuurd. Edoch, ons recht op privacy is een groot goed. De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Daarom is het onze morele- en wettelijke plicht om maatregelen te treffen zodat de privacy wordt beschermd en beschermd blijft. Persoonsgegevens zijn in het dagelijkse leven verregaand gedigitaliseerd waardoor personen erop mogen vertrouwen dat organisaties zorgvuldig met deze gegevens omgaan.  Wat zijn de gerezen juridische knelpunten onder de Wbp? Wat mogen uw medewerkers en wat moeten uw medewerkers doen  ter bescherming van de persoonsgegevens van cliënten en patiënten? Deze workshop reikt u belangrijke handvatten aan waardoor onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens al dan niet kan worden voorkomen onder de vlag van de AVG. 

De do’s & don’ts van medewerkers inzake privacywetgeving