Programma

29 Wat kun je zeggen met je lichaam?
Bernd Mojet, Mediazione
12 april 2018 10:00 - 11:15

Lichaamstaal is iets waar wij de hele dag vaak onbewust mee communiceren, ook als wij geen gesprek voeren. Om bij collega's of klanten de juiste indruk te wekken, is communicatiebeheersing belangrijk. Zoals gezegd: dit wordt niet alleen bepaald door de woorden die je uitspreekt, maar ook je eigen lichaamstaal.

Tijdens deze workshop leren de deelnemers door middel van praktische oefeningen hoe ze hun eigen lichaamstaal optimaal kunnen gebruiken en in welke sociale context ze die het beste kunnen plaatsen. Daarnaast leer je hoe je de lichaamstaal van anderen, zoals hun collega's en klanten, kunt interpreteren en hoe je de signalen van de anderen in een sociale context kunnen plaatsen. Of anders gezegd: hoe kun je de oprechte emoties en drijfveren bij anderen het beste kunnen ‘lezen’ en hoe kom je als professional betrouwbaar en authentiek over bij collega's en klanten.

Wat kun je zeggen met je lichaam?