Programma

25 GMP meets GDP
Dick Blok, Apotheker, Senior Consultant
11 april 2018 15:00 - 16:15

Om invulling te geven aan de Richtlijn 2011/62/EU betreffende vervalste geneesmiddelen is in 2013 de nieuwe GDP Richtsnoer ingevoerd. Omdat de afgelopen decennia de handel in geneesmiddelen sterk is toegenomen, met meer spelers in de markt, was de GDP richtsnoer van 1994 niet meer toereikend. Er was onvoldoende harmonisatie en er waren geen maatregelen om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen makkelijk in de handel kunnen worden gebracht.

De ‘Richtsnoeren inzake Goede Distributiepraktijken’ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik uit 2013 hebben veel overeenkomsten met de huidige GMP Richtsnoeren, zowel wat betreft de indeling als de onderwerpen.

De verschillen tussen GMP en GDP Richtsnoeren zitten met name in de regelgeving voor opslag, transport, omgaan met vervalste geneesmiddelen en specifieke bepalingen voor bemiddelaars.

In deze workshop zullen de verschillen en overeenkomsten tussen GMP en GDP nader worden besproken.

GMP meets GDP