Programma

21 Assortimentsmanagement in een GDS apotheek
Ivo Schueler, Consultant, Pharmatech
11 april 2018 13:30 - 14:45

Assortimentsbeheer is een belangrijk onderdeel van de GDS-norm en de toekomstige Europese ADD-guidelines.

Zaken als de fysisch-chemische stabiliteit, het ARBO-risico, het risico op kruiscontaminatie en de kans op verwisselingen moeten beoordeeld worden ten aanzien van elk product in het GDS-assortiment. De beoordeling vormt de basis voor een risicoanalyse op grond waarvan wordt besloten een product al dan niet in het assortiment op te nemen.

In deze workshop wordt uiteengezet hoe een geneesmiddel beoordeeld kan worden, welke eisen daaraan gesteld worden en op welke wijze het een en ander moet worden gedocumenteerd. Anders gezegd: je leert hier een zinvolle en pragmatische aanpak van het assortimentsbeheer.

Assortimentsmanagement in een GDS apotheek