Programma

18 WBP/AVG in de farmacie
Rosali Snippe en de heer Chris van Balen, Autoriteitpersoonsgegevens
11 april 2018 11:30 - 12:30

Nationale en Europese wetgeving stellen ons voor steeds complexere uitdagingen. Op 27 april 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze zal met ingang van 25 mei 2018 in alle lidstaten, dus ook in Nederland, van toepassing zijn. Per die datum vervangt de AVG definitief de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De richtlijn bescherming persoonsgegevens regelt momenteel de bescherming van persoonsgegevens in de EU. Tussen 1995 en nu is de samenleving echter gedigitaliseerd, er is een enorme toename in dataverkeer en de technologie ontwikkelt zich steeds sneller. Als gevolg hiervan is er een toename in het verzamelen en delen van gegevens, in de risico’s van cybercrime en in de vraag van de gewone burger wat er met zijn of haar persoonsgegevens wordt gedaan. Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat de bescherming van natuurlijke personen bij verwerking van persoonsgegevens een grondrecht is. Organisaties hebben tot 25 mei 2018 de tijd om aan de nieuwe AVG wet te voldoen. Wat betekent de nieuwe wet voor de Farmacie en wat moet u doen om compliant te zijn?