Programma

07 Risicomanagement: incidentenanalyse/prospectieve risicoanalyse
Martin Ehlert, KERTEZA
10 april 2018 13:30 - 14:45

In de nieuwe NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor accreditatie van test– en kalibratielaboratoria wordt beschreven aan welke voorwaarden laboratoria moeten voldoen om tot een consistent en betrouwbaar resultaat te komen. Nieuw zijn de procesmatige aanpak en de focus op risico’s (risks and opportunities). De norm vraagt dat risicomanagement toegepast wordt op het laboratoriumproces.

Hoe dit in de praktijk ingevuld wordt (welke methodiek gebruikt wordt), beslist het laboratorium zelf. In deze sessie worden werkwijzen en voorbeelden om risicomanagement in de praktijk te implementeren toegelicht. Tijdens deze workshop zal er op een interactieve manier dieper worden ingegaan op diverse vragen en probleemstellingen.

Risicomanagement: incidentenanalyse/prospectieve risicoanalyse