Programma

28 Proceskwalificatie GDS
Simon Arnoldussen, Pharmatech
12 april 2018 10:00 - 11:15

Met procesvalidatie wordt aangetoond dat een farmaceutisch proces in zijn geheel in staat is om effectief en reproduceerbaar een farmaceutisch product van constante kwaliteit te leveren. Procesvalidatie bestaat uit het vastleggen van de opbouw van het proces, het in kaart brengen van de risico’s binnen het proces en de verificatie van verschillende kwalificaties van componenten uit het proces waaronder de installatie (IQ), operationele (OQ) en uitvoeringskwalificatie (PQ) van de bij het proces gebruikte apparatuur en systemen. Het is de combinatie van al die factoren die het uiteindelijke resultaat bepaalt. Deze workshop geeft u handvatten voor het opzetten en uitvoeren van procesvalidaties in een GDS- apotheek.

Proceskwalificatie GDS